10/21 - Win-win in persoonlijke en zakelijke relaties; voor ware verbinding en succes

Het verlangen naar diepe verbinding, een gevoel van eenzaamheid, het gevoel ergens niet bij te horen, het gevoel niet te voldoen of goed genoeg te zijn.

Lange tijd dacht ik alleen te staan of een uitzondering te zijn met deze gevoelens.

Maar deze gevoelens en het verlangen naar ware verbinding zijn voor veel van mijn klanten herkenbaar en waarschijnlijk ook voor jou, als je oprecht eerlijk naar jezelf durft te zijn.

We zijn sociale wezens en hebben verbinding met anderen nodig.

Onbewust laten we deze behoefte aan verbinding van buiten naar binnen gaan, in plaats van binnen naar buiten. We proberen te voldoen aan allerlei verwachtingen van de buitenwereld door ons aan te passen.

Dat leidt niet alleen tot verwarring en frustratie, we verliezen hierdoor ook de verbinding met ons authentieke zelf.

We wijzen namelijk onbewust delen in onszelf af die anderen afwijzen of afkeuren en zo raken we innerlijk verdeeld.

Het is deze verdeeldheid en afscheiding, afsplitsing van aspecten/delen in onszelf dat voor een groot gedeelte het gevoel van eenzaamheid veroorzaken.

Het gevoel van eenzaamheid doet zich dus voort wanneer er een perceptie van afscheiding in onszelf aanwezig is.

Deze perceptie wordt gevoed door het ego; het ‘Ik’. Het ego wil onderscheidend zijn, omdat het gevoel van het zelf, een gevoel van eigenwaarde, wordt versterkt door dit onderscheid.

Zijn we ons niet bewust van de mechanismen van het ego, dan zijn we ons eveneens niet bewust dat het ego zich focust op goed en fout, licht en donder, wel of geen schuld. Het vergelijkt, het oordeelt.

Onbewust streef je dan naar winst of gelijk hebben in persoonlijke en zakelijke relaties. En dat betekent automatisch verlies of ongelijk voor de ander.  

Dat verlies of ongelijk schaadt niet zozeer de relatie, maar wel wat daaraan onbewust ten grondslag ligt: het niet in acht nemen van de belangen en perspectieven van de ander.

Dat beschadigt vertrouwen en voor ware verbinding is het vertrouwen dat de ander jouw belangen belangrijk vindt essentieel. Dat is niet aanwezig als het gaat om winst-verlies, gelijk-ongelijk, goed-fout, veroordelen-afwijzen, etc.

Ook is het voor ware verbinding, zowel met jezelf als met een ander, van belang om je te focussen op het ontwikkelen van intimiteit:

Het gevoel gezien, gehoord, gevoeld en begrepen te worden door de ander. Alleen door iemand volledig te begrijpen creëer je een goede relatie. Je weet dan precies wat de ander nodig heeft en aan welke behoeften je wilt voldoen, ipv het in te vullen.

Wil je werkelijke verbinding ervaren in persoonlijke en zakelijke relaties én wil je succes en (werk)geluk laten ontvouwen, evenals je potentieel benutten, richt je dan op de volgende twee pijlers:

1: De relatie/verbinding met jezelf.

Onderzoek je conditionering. Neem waar wat je doet en waarom door gedachten, overtuigingen, gevoelens en emoties te observeren, onderzoeken en begrijpen.

Ontdek je authentieke behoeften en verwachtingen en communiceer ze ook. Durf authentiek en kwetsbaar te zijn.

Een betere relatie met delen in jezelf en begrip en insluiting ervan leiden tot het verbeteren van je externe relaties, die de verbeterde relatie met jezelf spiegelen.

De reden om je op jezelf te richten vanuit het bewustzijn van de verdeeldheid in jezelf, is dus niet zodat je niemand meer nodig hebt, het is juist zodat je (toekomstige) relaties met anderen verbeteren.  

2: De relatie/verbinding met anderen.

Committeer je aan de behoeften en belangen van de ander deel te maken van je eigen behoeften en belangen, mits ze niet gelet op hun aard tegenstrijdig zijn.

Compatibility is persoonlijke en zakelijke relaties is namelijk van wezenlijk belang voor het succes en geluk binnen relaties.

Deze commitment betekent de ander het gevoel geven dat je om zijn/haar behoeften geef, je hem/haar echt ziet, invoelt en echt naar hem/haar luistert. Luisteren om te begrijpen, niet om te reageren.  

Daarmee laat je niet je eigen behoeften los, maar worden ze één.