08/21 - Waarom innerlijke regie essentieel is voor jou als leider of ondernemer

We zijn voelende wezens die denken, niet denkende wezens die voelen.

Gevoelens worden verwerkt via je gedachten. Het onderdrukken van gevoelens en emoties laat ze niet verdwijnen. In tegendeel: ze komen opnieuw naar voren als negatieve gedachten.

Een emotie gaat gepaard met een enorme hoeveelheid (onbewuste) gedachten, op basis waarvan je vervolgens keuzes maakt die niet dienend zijn.

Niet dienend aan jou en eveneens niet dienend aan je organisatie én aan de mensen in je omgeving.

Het is dan ook essentieel om je aandacht allereerst op je binnenwereld te richten. Jezelf op een dieper niveau te leren kennen. Je zelfbewustzijn te verruimen.

Investeer je daar als leider of ondernemer niet in, dan ben je onbewust onderhevig aan allerlei gedachten, gevoelens en emoties die bepalend zijn voor hoe je reageert en handelt. 

Automatische reacties en patronen voortkomend uit eerdere gebeurtenissen zijn dan leidend. 

En identificeer je je met je gedachten of de stem in je hoofd, dan zijn je mind en ego met al hun mechanismen leidend over je; niet je authentieke, krachtige, creatieve zelf. 

Waarlijk leiderschap begint bij vanuit kracht en kwetsbaarheid je verantwoordelijkheid dragen. Naar jezelf en anderen.

Werkelijk, zuiver leiderschap gaat om inclusiviteit van ieder individu en om het tonen van kwetsbaarheid, vertrouwen en moed. Niet om het leiden vanuit angst, controle en overheersing.

Maar wat als je delen van jezelf niet insluit? En wat als je als leider of ondernemer intern wordt geleid door angst, onzekerheid of controle?

Deze overlevingsmechanismen van de mind en het ego wil je kunnen herkennen en doorzien, zodat je niet alleen meer innerlijke regie, rust en helderheid ervaart, maar ook zodat positieve energie vrij kan stromen. 

Deze positieve energie leidt tot een flow van inspiratie en creativiteit; onze natuurlijke staat van zijn.

Deze positieve energie zend je uit naar de mensen binnen je organisatie en zij kunnen er vervolgens op resoneren ten behoeve van zichzelf en de resultaten die ze leveren.

Emoties – energie in beweging – straal je namelijk uit naar je omgeving; dus ook naar mensen binnen je professionele omgeving.

Ze hebben effect op hen. In het bijzonder wanneer degene die ze uitstraalt een krachtige positie in het team of de organisatie heeft.

Uit onderzoek blijkt dan ook dat de emotionele intelligentie van leiders en ondernemers van invloed is op de productiviteit en de resultaten van een team of organisatie.

Het absolute fundament voor emotionele intelligentie is zelfbewustzijn. Dit houdt in dat je bewust je gedachten en gevoelens waarneemt, ze begrijpt en inzicht hebt in hun invloed op je functioneren en de resultaten die je behaalt.

Bedrevenheid in zelfregulatie – het bewust waarnemen van je binnenwereld en doorvoelen van emoties – betekent emotioneel evenwicht. Wanneer een emotie in het moment niet dienend is aan de situatie, zorgt emotionele intelligentie ervoor dat je innerlijke controle houdt. 

Waarlijk, authentiek leiderschap begint bij zelfbewustzijn en weten wat je voelt en denkt, en waarom. Hoe je uitdrukking geeft aan, reageert en handelt naar je emotionele staat van zijn hangt af van je emotionele intelligentie.

Hoe meer je zelfbewustzijn verruimt, hoe meer bewust je eveneens wordt van de staat van zijn en de emoties van anderen.

Sociaal bewustzijn draagt bij aan empathie en compassie. Door je af te stemmen op anderen wordt communicatie effectiever en worden (werk)relaties wezenlijker.  

De emotioneel intelligente leider of ondernemer laat zelfbewustzijn en sociaal bewustzijn samenkomen in werkrelaties.

Dit leidt tot meer inzicht in hoe de mensen binnen jouw team of organisatie door onbewuste gedachten, gevoelens, overtuigingen, percepties en patronen worden beïnvloed.

Ook geeft het meer inzicht in hoe je anderen inspireert, motiveert en bij kunt dragen aan hun groei en ontwikkeling voor meer impact en exponentieel succes van het geheel.

Benieuwd naar wat het mijn traject ‘Innerlijk Meesterschap, Uiterlijk Leiderschap’ voor jou persoonlijk én voor je team of organisatie kan betekenen?