09/21 - Voldoen aan verwachtingen

Hopelijk voel je je opgeladen na de vakantie, maar het blijft essentieel om je bewust te zijn van je energieregulatie nu je weer aan het werk bent.

Het gevoel geleefd te worden is voor velen herkenbaar. Je probeert te voldoen aan allerlei verwachtingen van de buitenwereld en ‘moet’ van alles van jezelf.

Zeker wanneer je een bepaalde professionele positie bekleedt en veel verantwoordelijkheid ervaart binnen je organisatie én naar de mensen in je omgeving die je liefhebt.

We proberen te voldoen aan verwachtingen van anderen omdat we bang zijn afgewezen te worden en geen waardering, respect en liefde te ontvangen.

Dit mechanisme is zowel in onszelf aanwezig, als in het collectief. Het maakt onderdeel uit van de vele verschillende systemen waarin we ons bevinden.  

Het is dan ook ongelooflijk waardevol om hier bewust van te zijn, zodat je gaat leven in plaats van overleven. Van moeten naar willen; bewust keuzes maken en bewust met je energie omgaan.

Wanneer we het altijd ‘goed’ willen doen, proberen we afwijzing en afkeuring te vermijden.

Deze angst voor afwijzing en het streven naar perfectie houdt je tegen in het belichamen van je authentieke zelf en in het ervaren van flow.  

Het is daarom van belang om te stoppen met het vermijden van hetgeen je wilt vermijden. En in plaats daarvan afkeuring en afwijzing te accepteren én een bereidheid om (pijn) te voelen te ontwikkelen.

We proberen namelijk niet zo zeer de afwijzing zelf te vermijden, maar het ongemak en de pijn ervan; de emoties die het ten gevolge heeft. Denk aan de emoties schuld en schaamte.

Het (leren) doorvoelen van emoties is essentieel om jezelf niet tegen te houden in het ontvouwen van je potentieel en dat van je organisatie.  

Het gaat om het verdiepen van je emotionele intelligentie. Emoties leren doorvoelen in plaats van wegdrukken, ontkennen, verstoten of vermijden.

Ruimte geven aan en het doorvoelen van emoties die je ervaart als je niet voldoet aan verwachtingen van de buitenwereld.  

Als je veelal de behoefte voelt om te voldoen aan verwachtingen van anderen, stel jezelf dan de vraag of je iets aan het vermijden bent.

Ben ik aan het vermijden dat de gevoelens die gepaard gaan met mijn eigen authentieke behoeftes te volgen en anderen wellicht daarmee teleurstellen, niet te voelen?

Zo kun je jezelf leren om je schuldig te maken.

Vaak willen we ons niet schuldig maken, omdat we niet hebben geleerd hoe wie die emoties kunnen waarnemen, erkennen en doorvoelen waarna ze ons weer loslaten.

Neem waar wat er in jezelf gebeurt wanneer je nee zegt, geef daar de ruimte aan en doorvoel het.  Geef ook ruimte aan de eventuele teleurstelling van de ander. Alles mag er zijn; je hoeft het niet te veranderen.

Flow in geven en nemen is van belang om levensenergie te laten stromen.

Neem heel bewust waar wat je eigen, authentieke behoeften zijn. Neem waar hoe je in je energie zit; in hoeverre ben je in het hier en nu überhaupt in staat om te geven?

Het belangrijkste is eerst je eigen zuurstofmasker. Ben je er niet voor jezelf, dan kun je er niet of niet voldoende voor een ander of voor het geheel (organisatie, team, gezin) zijn.

Neem naast je authentieke behoeften ook de behoeften van de ander en van het geheel waar. Onderzoek of je voornamelijk aan het geven bent, of dat je ook kunt ontvangen.

Ontvangen vinden we vaak lastiger dan geven, omdat het -al dan niet bewust- een schuld meebrengt en we niet hebben geleerd om die schuld te dragen.

Keer naar binnen en durf de diepte in te gaan. Onderzoek en neem je binnen- en buitenwereld waar. Zo kun je in het moment prioriteren en bewuste keuzes maken.

Creëer voor jezelf zoveel mogelijk helderheid. Zoom uit en neem waar wat er gaande is in jezelf en in het systeem tussen jou en de ander, binnen de organisatie en binnen het collectief.

Werkelijk bewuste keuzes leiden ertoe dat ‘moeten’ in ‘willen’ overgaat en energie niet onbewust wegvloeit.