03/22 - Waarom we niet tot oplossingen komen die werkelijk het verschil maken

We kunnen onze talenten en creativiteit laten stromen in een werkomgeving waar veiligheid en autonomie centraal staan.

Dat betekent dat je als bedrijf een (leiderschaps)cultuur wilt waarin geleid wordt vanuit compassie en vertrouwen. Niet vanuit angst en controle. 

Bewust leiderschap gaat over leiden vanuit telkens diepere niveaus van Zijn. Dat zijn diepere niveaus van aanwezigheid, van Presence.

Presence betekent: Ik ben aanwezig in het hier en nu en ik ben klaar om degenen die ik leid waar te nemen, te ‘voelen’ en met ze te relateren.

Relateren is niet met je volledige aandacht naar de ander gaan. Relateren gaat over in het hier en nu aanwezig zijn en met een ruime bandbreedte van bewustzijn.  

Als leider neem je anderen zo mee in een veilige open ‘ruimte’ van Presence én onwetendheid. Je neemt ze mee in het onbekende.  

Voor succesvol leiderschap is het essentieel het onbekende te kunnen omarmen en erin te kunnen ontspannen.

Zo laat je angst en controle los en ontstaat er ruimte voor inspiratie, creativiteit en innovatie om te kunnen stromen. En om tot oplossingen te komen buiten het bewuste (geconditioneerde en oude) denken.

Deze flow aan creatieve energie kan vrij stromen binnen een groep professionals die in een open en veilige omgeving met elkaar resoneren en zo ontvankelijk zijn dat vernieuwende ideeën opkomen.

Totdat een leider of (leiderschaps)team dit begrijpt/realiseert, blijf je samen hangen en rondgaan in vertrouwde denkpatronen. Ze klinken interessant, maar ze zijn niet vernieuwend of verrassend.

Presence is daar het antidote voor.
 
Aanwezig Zijn in het hier en nu. Niet wetende wat er gaat gebeuren, maar open en nieuwsgierig luisteren en daar een onvoorwaardelijk vertrouwen in hebben.

Dat vereist moed.
 
Vanuit de collectieve conditionering worden leiders namelijk verondersteld ‘het’ altijd te moeten weten. Maar een bewuste leider overstijgt dat en gaat dieper luisteren en relateren.

Dat is de kracht van Presence voor leiders en hun organisaties. Het leren zitten, ontspannen en Zijn in het niet weten wat de oplossing is. Ook al wil elk instinct van bepaalde delen in onszelf het (direct) oplossen.
 
Presence zet de strategische mind op de achtergrond totdat deze waardevol is om in te zetten. Want er komt een moment waarop de strategische mind niet alleen nuttig, maar ook essentieel is.
 
Het cultiveren van Presence als leider én als (leiderschaps)team leidt tot ideeën en oplossingen die werkelijk impact hebben en het verschil maken.