08/21 - Leiderschap & Vrijheid

Ik heb enige tijd getwijfeld of ik dit hier wilde delen. Of ik ook met deze visie zichtbaar wil zijn.

Er is een bepaalde angst dat het mij, de mensen om me heen of mijn onderneming misschien zal schaden.

Maar ik voel dat ik mijn verantwoordelijk wil nemen. Ieders handelen draagt bij aan het geheel.

De huidige situatie is een weerspiegeling van het collectief bewustzijn. En vanuit het hier en nu wordt de toekomst gecreëerd.

Dat vraagt om waarlijk leiderschap.

In mijn visie gaat werkelijk, zuiver leiderschap niet om een functie of om het uitoefenen van macht, maar om het nemen van verantwoordelijkheid naar jezelf en anderen.

Het gaat om het aangaan van de situatie, niet om het vermijden of onderdrukken ervan.

Om een open, onderzoekende houding. Om het herkennen en erkennen van dat waar je nog geen wetenschap van hebt.

Waarlijk leiderschap gaat om inclusiviteit van ieder individu, om het tonen van kwetsbaarheid en moed. Niet om het leiden vanuit angst, controle en overheersing.

De toekomst die we nu aan het creëren zijn voelt voor mij beklemmend.

Ik heb het gevoel dat het net langzaam sluit en we telkens meer in het nauw worden gedreven.

Als kind verlangde ik naar volwassen zijn zodat ik in alle vrijheid mijn eigen keuzes zou mogen en kunnen maken.

Nooit had ik gedacht dat een essentiële waarde als vrijheid niet langer een recht zou zijn en dat we in korte tijd hieromtrent zo tegenover elkaar zouden komen te staan.

Angstige gedachten gaan met momenten door me heen.

Waar gaat dit naartoe? Als vrijheid dadelijk slechts nog een illusie is; voorwaardelijk is.

(Grond)rechten die mij – als voormalig jurist – veilig deden wanen lijken binnen afzienbare tijd te worden verworpen.

Ik ervaar onmacht. Uitsluiting. Terwijl ik verlang naar insluiting en eenheid.

Vanuit vrijheid verantwoordelijkheid en integriteit kunnen tonen over eigen gemaakte keuzes.

Mogen Zijn. Niet elkaar vanuit angst controleren of willen domineren.

In vrijheid vertrouwen ervaren van en naar elkaar. Elkaar ruimte geven. Respecteren. Erkennen.

Van deze situatie leren als individu en als collectief.

Zodat we een toekomst creëren voor onszelf en onze kinderen waarin vrijheid een onaantastbaar recht is.

Maar ook waarin we vanuit kracht en kwetsbaarheid onze eigen verantwoordelijkheid dragen. En die niet buiten onszelf – een ander, een gebeurtenis of situatie – neerleggen.

Zonder instemming en opvolging heeft iets geen duurzaam collectief bestaansrecht.

Vrijheid leidt tot ontdekken. Leren. Creëren. Inspireren. Expanderen. Evolueren.

Tot ruimte voor authenticiteit waarin we floreren en succesvol zijn.

Ik ben er oprecht tot in het diepste van mijn Zijn van overtuigd dat vrijheid, liefde, wijsheid, soevereiniteit onze natuur is.

Laten we ons daarmee verbinden. En leiderschap naar onszelf en anderen tonen over wat we samen creëren.

Juist nu. Want als niet nu, wanneer dan wel?