quantum physics, wave, particles

05/21 - Het fundamentele belang van emotionele intelligentie voor leiders en ondernemers

Emoties straal je uit naar je omgeving; ook naar mensen binnen je professionele omgeving. Ze hebben effect op hen. In het bijzonder wanneer degene die ze uitstraalt een krachtige positie in het team of de organisatie heeft (denk aan leiders, ondernemers, managers, directieleden etc.).

Uit onderzoek blijkt dan ook dat de emotionele intelligentie van leiders en ondernemers van invloed is op de productiviteit en de resultaten van een team of organisatie.

Het absolute fundament voor emotionele intelligentie is zelfbewustzijn. Dit houdt in dat je bewust je gedachten en gevoelens waarneemt, ze begrijpt en inzicht hebt in hun invloed op je functioneren en de resultaten die je behaalt.

Bedrevenheid in zelfregulatie betekent emotioneel evenwicht. Wanneer een emotie in het moment niet dienend is aan de situatie, zorgt emotionele intelligentie ervoor dat je innerlijke controle houdt. 

Authentiek leiderschap begint bij zelfbewustzijn en weten wat je voelt en waarom. Hoe je uitdrukking geeft aan emoties hangt af van je emotionele intelligentie.

Hoe minder je in staat bent je emoties bewust waar te nemen en te doorvoelen, hoe meer je in het moment wordt overgenomen door emoties en handelt vanuit automatische reacties.

Ben je daarentegen zelfbewust, herken en erken je triggers en kun je emoties doorvoelen waardoor ze jou vervolgens loslaten, dan ontstaat er keuzevrijheid in hoe je een emotie uitdrukt, hoe je reageert en handelt.

Hoe meer je zelfbewustzijn verruimt, hoe meer bewust je eveneens wordt van de staat van zijn en de emoties van anderen. Sociaal bewustzijn draagt bij aan empathie en compassie. Door je af te stemmen op anderen wordt communicatie effectiever en worden relaties wezenlijker.  

De emotioneel intelligente leider of ondernemer laat zelfbewustzijn en sociaal bewustzijn samenkomen in (werk)relaties.

Dit leidt tot meer inzicht in hoe de mensen in jouw team of organisatie door onbewuste gedachten, gevoelens, overtuigingen, percepties en patronen worden beïnvloed.

Ook geeft het meer inzicht in hoe je anderen inspireert, motiveert en bij kunt dragen aan hun groei en ontwikkeling voor meer impact en exponentieel succes van het geheel.

Benieuwd naar wat aandacht voor emotionele intelligentie voor jou persoonlijk én voor je team of organisatie kan betekenen?