hand, light, compass

03/21 - Innerlijk Meesterschap: Angst

Angst is een belangrijk onderdeel van ons menselijk systeem. Het is een essentiële raadgever die veelal onbegrepen wordt. 

Angst kan je van verschillende dingen bewust laten worden, namelijk: 

1:

Angst vertelt je over oude pijnstukken, trauma, onverwerkte negatieve emoties die je vasthoudt in je systeem.

Wanneer je angst of spanning in je lichaam ervaart zonder dat er enige angstige gedachten aanwezig zijn is dat een uitnodiging voor jezelf tot bewustzijnsverruiming en schaduwwerk (waarover later meer in een volgende blog).

2:

Angst vertelt je wanneer je mind angstige gedachten creëert en zichzelf in de toekomst projecteert in plaats van het nu.

Voor je lichaam (waarin je de angst of spanning voelt) is er geen verschil tussen een gebeurtenis die daadwerkelijk plaatsvindt in je buitenwereld en angstige gedachten over een mogelijk scenario in de toekomst die je mind produceert.

Met het verruimen van je bewustzijn ga je waarnemen dat het je mind is die deze gedachten produceert waardoor je angst of spanning ervaart, waarna een begin met disidentificatie van (deze) gedachten kan worden gemaakt. 

Angst is dan ook een waardevolle vorm van ‘awakening’ uit complete identificatie met denken en met gedachten; met je mind. Het is net als wanneer je wakker wordt uit een nachtmerrie en realiseert dat je veilig in bed ligt.

3:

Angst vertelt je luid en duidelijk wat je niet wilt en niet nodig hebt, zodat je je kunt focussen op wat je wél wilt en nodig hebt.

In plaats daarvan richten we onze aandacht, energie en handelingen doorgaans juist op het bieden van weerstand en verzet aan de betreffende angst en aan dat wat we niet willen.

Dat wat je niet wilt wordt zo het object van je aandacht en daarmee geef je er energie aan. Je verzet je ertegen, het houdt aan en het wordt krachtiger. Je behoefte aan controle neemt nog meer toe, terwijl je daadwerkelijke controle afneemt en het gevoel van machteloosheid sterker wordt.

Het gevolg is dat de angst intenser wordt, waardoor je weerstand en verzet ertegen krachtiger worden en jijzelf daarentegen niet in je kracht staat. Een eindeloze vicieuze cirkel, omdat je niet begrijpt dat de angst puur aangeeft dat je je mag focussen op hetgeen waar je daadwerkelijk naar verlangt en behoefte aan hebt.

Angst is van je afduwen. Liefde is omarmen als deel van jezelf. Twee tegenovergestelde bewegingen binnen hetzelfde geheel. Je neemt compleet andere beslissingen vanuit liefde, acceptatie en omarming dan vanuit angst.

Neem ownership en verantwoordelijkheid over je angst, zodat je de betreffende situatie anders kunt belichten en je niet langer laat leiden door angst. Als je angst accepteert, onderdeel van jezelf maakt en omarmt, behoud je helderheid en objectiviteit over de situatie waarin je je bevindt. Het wordt dan helder welke eventuele risico’s je heel goed wél zou kunnen nemen in plaats van vermijden en omgekeerd. 

Bijvoorbeeld binnen een (liefdes)relatie het risico om gekwetst of afgewezen te worden vermijden vs. je volledig committeren aan de ander. Maar ook: focussen van je energie en acties op het betreffende gewenste resultaat voor je bedrijf vs. focussen op het vermijden van mogelijk financieel verlies of ander ongewenst resultaat.

Stel in iedere situatie waarin je angst of spanning waarneemt jezelf de vraag: ‘Wat is het dat ik daadwerkelijk verlang / behoefte aan heb?’ óf: ‘Focus ik nu op angst of op liefde?’

Neem de angst heel bewust waar, accepteer en omarm het. Onderdruk of negeer je de angst dan heeft het gevolgen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Angst wil bewust waargenomen, gezien worden. Dat is immers zijn functie ten behoeve van jouw welzijn. 

Richt je bewustzijn, energie en acties vervolgens heel direct op dat wat je wilt (creëren) en nodig hebt vanuit je diepe, ware zijn. Het resultaat zal transformerend en bevrijdend zijn, evenals je gevoel van ware kracht en (zelf)vertrouwen. 

Heb je behoefte aan meer inzichten in angst, spanning of weerstand die je ervaart? Ik ga graag in gesprek met je.