6/21 - De Innerlijke Criticus (2)

De high performers die ik begeleid willen bijdragen aan iets groters dan zichzelf. Ze willen voldoening ervaren, betekenisvol zijn en hun unieke visie nastreven en uitdragen.

Daarvoor is het essentieel om je mind en je krachtig intellect dienend aan jezelf te laten zijn.

Wanneer een innerlijke kritische stem echter controle over je heeft, ervaar je – al dan niet bewust –spanning, angst en onzekerheid.

Het onttrekt energie aan je en je ervaart geen diep zelfvertrouwen.

In een vorig artikel ben ik ingegaan op het committeren aan onvoorwaardelijke liefde voor jezelf (en voor anderen) om de kritische innerlijke stem te transformeren.

Zodat de stem niet leidend over je is en je niet tegenhoudt in het ontvouwen van je ware potentieel.

Ik zal nu ingaan op de andere twee pijlers om deze Innerlijke Criticus te transformeren:

  • Het verruimen van je zelfbewustzijn waarbij je de Innerlijke Criticus gaat waarnemen, begrijpen en doorzien, ipv je er onbewust mee identificeren waardoor het leidend over je is.
  • Loslaten van (oude) onverwerkte emoties en imprints die samenhangen met angsten en belemmerende overtuigingen.

De Innerlijke Criticus maakt gebruik van geconditioneerde gedachten en overtuigingen.

Het is dan ook van belang om je zelfbewustzijn te verruimen en gedurende de dag je innerlijke wereld – gedachten, gevoelens, emoties, fysieke sensaties – zo veel mogelijk waar te nemen en te observeren.

Zo word je bewust van geconditioneerde gedachten, overtuigingen en percepties. Dat creëert ruimte om ze te ontkrachten en los te laten.

Dit leidt tot innerlijke regie (controle) en keuzevrijheid. Door leidend te zijn over je mind bepaal jij in welke gedachten je meegaat, hoe je je voelt en hoe je handelt en reageert.

Wanneer je oude patronen, automatische reacties, terugkerende gedachten en belemmerende overtuigingen leert herkennen en doorzien, ben je er niet langer onderhevig aan.

Met het verruimen van je zelfbewustzijn wordt de stem van de Innerlijke Criticus minder luid, omdat je beseft dat je deze stem niet bent en er dus minder mee identificeert.

Je zult de stem minder serieus nemen en meer begrip en compassie voor jezelf hebben.  

Naast de stem van de Innerlijke Criticus hebben we ook een aanmoedigende, meer positieve stem. Doorgaans wisselen ze elkaar gedurende de dag af.

Het is van belang je te beseffen dat je ze beide niet bent. Het gaat erom dat je ze waarneemt, accepteert dat ze er zijn en bewust bent dat je altijd de keuze hebt óf en naar welke stem je luistert in het moment.

De laatste en derde pijler ziet op het loslaten van (oude) onverwerkte emoties en imprints die samenhangen met terugkerende gedachten, spanningen, angsten en onzekerheden – al dan niet over de toekomst – en belemmerende overtuigingen.

Wanneer je naar de kern van (oude) pijn gaat en emoties jou loslaten is er een shift in je systeem op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Je voelt je letterlijk lichter en energie kan weer vrij stromen.

Je leert je mind dat je veel (veer)krachtiger bent en dat je emoties kunt dragen en doorvoelen waarna ze jou weer loslaten.

Ook dat zal de stem van de Innerlijke Criticus doen afnemen.

Met mijn klanten focus ik me dan ook eveneens op het leren waarnemen en doorvoelen van emoties, waardoor ze minder nieuwe imprints, spanningen en blokkades onbewust in hun systeem zullen vasthouden.

Het verruimen van je zelfbewustzijn, verdiepen van je emotionele intelligentie en loslaten van het onverwerkte betekent het doen van innerlijk werk.

Het is een innerlijke reis die de relatie met jezelf (en met anderen) transformeert en waardoor je meer innerlijke rust, helderheid, vertrouwen, energie en vrijheid zult ervaren.