7/21 - Step Inside The Circle

Het belang van aandacht voor de omstandigheden waarbinnen je als kind opgroeit is essentieel om in het NU bewuste en authentieke keuzes te (kunnen) maken. 

Zodat je niet onbewust geleid wordt door emoties als angst, schuld, schaamte, boosheid, apathie en trots en ze niet bepalend zijn voor je reacties en gedrag.

Zodat ze niet schadelijk zijn voor jezelf op fysiek, mentaal en/of emotioneel niveau – en niet voor anderen.

Dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FVxjuTkWQiE&t=28s, raakt voor mij de kern in de keuze mijn werk voor het OM een aantal jaren geleden achter me te laten en nu mensen bij hun innerlijke reis te begeleiden.  

Ik merkte dat ik niet langer met mijn hart aan het werk was. Het voelde als bestrijden van symptomen.

Natuurlijk dienen we de consequenties van ons gedrag te dragen en te accepteren.

En tegelijkertijd is het gedrag een uiting van onvoldoende inzicht in en verbinding met onszelf en de ander.

Van afscheiding en uitsluiting van delen in onszelf en van elkaar.  

Om duurzaam en wezenlijk onszelf en de samenleving te transformeren naar een omgeving waarin we dienend zijn aan onszelf en aan het geheel, óók tbv de generaties na ons, is het essentieel verbinding te maken met en vanuit ons hartsbewustzijn.

Allereerst door verbinding te maken met de diepere lagen in jezelf en je hart te openen naar jezelf.

Een innerlijke reis met focus op het doorvoelen van het onverwerkte en daarmee loslaten van automatische reacties en belemmerende patronen, op het verdiepen van je emotionele intelligentie en op het verruimen van je (zelf)bewustzijn.

Zodat je niet langer handelt vanuit (onbewust) onderdrukte emoties en je helderheid, rust, vertrouwen, verbinding en vrijheid ervaart.

Vrijheid om te handelen naar je authentieke behoeftes en verlangens die voortkomen uit je essentie, uit je kern. Niet uit het geconditioneerde zelf.

Het bevrijdt allereerst jezelf. Het bevrijdt en verlicht je van alles wat je meedraagt.

Van dat wat je onbewust tegenhoudt in het ontvouwen van je potentieel en ervaren van werkelijk geluk en succes.

Van dat wat jij met jouw unieke essentie bij te dragen hebt aan de mensen om je heen en aan het geheel.

Dit innerlijk proces vereist moed, commitment en ownership.

In mijn visie is dit waar we nu juist zo naar verlangen: krachtig kwetsbaar zijn voor en met elkaar.

Naar een grote transformatie. Naar vrijheid en harmonie in onze binnen -en buitenwereld. Naar insluiting in plaats van uitsluiting.

Zodat we ons gedragen voelen en de ruimte ervaren te kunnen Zijn.

En zodat we ons gezien, gehoord en begrepen voelen door onszelf en door de ander.: