06/21 - Perfectionisme & Afwijzing

Mijn bedrijf bestaat vandaag officieel een jaar! Een jaar dat ik nooit had willen missen en tegelijkertijd ben ik dankbaar dat ik niet precies wist waar ik aan begon.

In dit jaar ben ik mezelf als ondernemer en als mens op een dieper niveau gaan begrijpen. In het bijzonder ben ik de angst voor afwijzing tegengekomen en gaan onderzoeken.

Als ondernemer wil je zichtbaar zijn. Dat is niet per se mijn eerste natuur. Het voelde heel comfortabel om tijdens mijn werk voor het Openbaar Ministerie buiten het justitiële apparaat niet zichtbaar te hoeven zijn.

Maar als je als ondernemer niet zichtbaar bent en je visie niet uitdraagt is het voor anderen niet helder dat en waarmee je hen kunt helpen.

De mooie resultaten die mijn klanten halen en de diepe realisatie dat mijn visie en werkwijze daadwerkelijk dienend en waardevol zijn, hebben mij bewogen om bewust voor zichtbaarheid te kiezen.

Zichtbaarheid waarbij ik dicht bij mezelf en authentiek wil blijven. Ik wil het op mijn eigen manier doen, wat voor mij goed voelt.

Vrijheid is voor mij een zeer belangrijke waarde en daarmee ook een belangrijke drijfveer om te kiezen voor het ondernemerschap: mijn authentieke visie uitdragen en belichamen.

Deze zichtbaarheid zorgde ervoor dat ik de angst voor afwijzing ging aankijken.

Als ondernemer krijg je ook ‘nee’ te horen: nee tegen je visie, nee tegen je aanbod, nee tegen je prijs, nee tegen ook eigen verantwoordelijkheid voor resultaten, etc. Of je gaat de ‘nee’ juist uit de weg en dan heb je op termijn helemaal geen bestaansrecht als ondernemer/onderneming.

Zowel als ondernemer en als ieder andere ambitieuze professional is het essentieel om de angst voor afwijzing te herkennen, erkennen en omarmen.

Dit jaar heb ik ervaren dat zichtbaarheid eveneens gaat om ‘better done than perfect’. Niet alleen omdat wat perfectie inhoudt niet unaniem is, maar ook omdat perfectionisme samenhangt met de angst voor afwijzing. 

Wanneer we streven naar perfectie proberen we afwijzing en afkeuring te vermijden.

Nu we allemaal uniek zijn én nu we ons vaak onbewust identificeren met onze geconditioneerde mind, is het niet mogelijk dat de hele buitenwereld achter jouw visie en gedrag staat.

Deze angst voor afwijzing en het streven naar perfectionisme houdt je tegen in het belichamen van je authentieke zelf en ware potentieel.

Het is dan ook van belang om te stoppen met het vermijden van hetgeen je wilt vermijden. En in plaats daarvan afkeuring en afwijzing te accepteren én een bereidheid om (pijn) te voelen te ontwikkelen.

We proberen namelijk niet zo zeer de afwijzing zelf te vermijden, maar het ongemak en de pijn ervan; de emoties die het ten gevolge heeft.

Het (leren) doorvoelen van emoties is essentieel om jezelf niet tegen te houden in het bereiken van je doelen en het leven van het leven waar je naar verlangt.

Het gaat om het ontwikkelen van je emotionele intelligentie. Emoties leren doorvoelen in plaats van wegdrukken, ontkennen, verstoten of vermijden.

Een leven waarin je situaties, personen, emoties, gedachten, verlangens en behoeftes vermijdt voelt niet vervullend, niet levendig. Uit angst blijf je dan niet alleen aan de oppervlakte, maar heb je ook externe dingen in je buitenwereld nodig om überhaupt te voelen dat je leeft.

En dat gevoel is altijd vluchtig. 

Het gaat erom dat je je aandacht verplaatst van je buitenwereld naar je binnenwereld. Van focus op de afwijzing of afkeuring (wat iemand heeft gezegd of gedaan) naar hoe het innerlijk voelt.

Van de aandacht op de ander naar de aandacht op jezelf en het voelen van de sensaties in je lijf – de emoties – die een reactie op de afwijzing zijn.

Zo leer je dat je het vermogen hebt emoties te doorvoelen. Emoties zelf laten je niet zozeer lijden, maar het vasthouden ervan. Emoties zijn ook pas schadelijk op mentaal, emotioneel en/of fysiek niveau als je er weerstand aan biedt.

Die weerstand bieden we al dan niet bewust, omdat we vaak niet hebben geleerd om hiermee om te gaan.

Emoties daarentegen herkennen, erkennen, valideren en doorvoelen leidt tot helderheid, innerlijke rust, kracht en zelfvertrouwen. Weten dat je jezelf kan vertrouwen met het doorvoelen en ervaren van (sterke) emoties leidt tot innerlijke kracht, regie en kalmte.  

Afwijzing kan daarnaast ook een waardevolle ervaring zijn als het gaat om het verruimen van je zelfbewustzijn. Wat anderen zeggen en doen heeft veelal te maken met projectie en is daarmee niet persoonlijk.

Maar het kan ook gaan over jullie beiden.

Je wilt daarom begrijpen hoe de afwijzing zich verhoudt tot jezelf en de ander. Als je de emotie kunt doorvoelen, kun je je vervolgens ook voldoende openen om te zien of er waarheid zit in hoe de ander handelt en reageert naar jou toe.

Wellicht zitten er nuttige aspecten aan zijn of haar kritiek dat je vervolgens kunt gebruiken om je zelfbewustzijn te verruimen op persoonlijk en professioneel vlak.

Zo ontwikkelen en expanderen we. Deze zelfrealisatie betekent ware voldoening, vervulling en het diepe gevoel dat we leven.

Terugkijkend was het een mooi, intens en bijzonder jaar; wat ongelooflijk waardevol is en gelukkig nu ook achter me ligt.