network, social, abstract

05/21 - Het belang van emotionele intelligentie binnen teams & organisaties

Het wel of niet kunnen reguleren – bewust waarnemen en doorvoelen – van emoties staat in directe relatie tot daadwerkelijke prestaties op de werkvloer. Je innerlijke staat van zijn is bepalend voor het resultaat dat je levert en je bijdrage aan het geheel.

Uit onderzoek komt dan ook naar voren dat binnen de meest succesvolle teams en organisaties het vermogen tot het reguleren van emoties aanzienlijk is.

Met succes bedoel ik hier: coherentie, harmonie, impact, vervulling, waardering, flow en exponentiële (financiële) groei en resultaten. 

Tussen mensen op de werkvloer is er constant sprake van een emotioneel energetische uitwisseling. Deze overdracht kan dienend zijn aan het geheel of juist ondermijnend zijn aan het succes van het team of de organisatie.

In de meest succesvolle teams en organisaties is sprake van een collectieve emotionele intelligentie waarbij ze open en kwetsbaar naar elkaar communiceren, eerlijk naar zichzelf en elkaar zijn over talenten, expertise, vaardigheden en minder sterke punten én weten wie waar en wanneer het beste tot zijn of haar recht komt.

Emotionele intelligentie begint bij zelfbewustzijn (zie vorig artikel) wat leidt tot Innerlijk Meesterschap: in verbinding met je authentieke zelf verbonden zijn met je buitenwereld én bewust ownership voelen en regie nemen over je eigen ervaringen in je binnen- en buitenwereld. 

Niet alleen het reguleren van sterk afleidende gedachten en emoties – over bijvoorbeeld het conflict met een partner of met een collega eerder die dag – ook het reguleren van emoties die bijdragen aan een positieve mindset die gericht is op de gezamenlijke visie, doelen en resultaten is zeer dienend aan de impact die een team of organisatie heeft. 

Een voorbeeld. Het uitdrukken van boosheid of frustratie hoeft niet altijd dienend te zijn aan de situatie binnen een team of organisatie. Emotionele intelligentie biedt deze realisatie in het moment en kan vervolgens worden ingezet om bewust deze krachtige energie te doorvoelen en in te zetten om je volledig en effectief te focussen op je doel in het moment.

Emotionele intelligentie binnen teams en organisaties leidt tot focus op de taak die voorhanden ligt, op persoonlijke en gezamenlijke doelen en op de visie en missie van de organisatie; ook al worden er hindernissen en tegenslagen op persoonlijk of professioneel vlak ondervonden. 

Benieuwd naar wat aandacht voor emotionele intelligentie voor jouw team of organisatie kan betekenen?