12/21 - De kwaliteit van je mind bepaalt de kwaliteit van je leven

Mindfulness is dan ook een populaire term. Maar wat het nu daadwerkelijk inhoudt gaat niet zozeer over helderder denken.

Mindfulness gaat over helderder ervaren. Over heel bewust waarnemen van je binnen- en buitenwereld.  

Inclusief het opmerken van het komen en gaan van gedachten. Over het waarnemen van de flow van je ervaringen in het moment.

Het gaat om het herkennen van de gedachten van je mind in het moment. Die zijn er altijd. Of je er nu bewust van bent of niet.

Door het onbewuste bewust te maken ontstaat er keuzevrijheid in je perceptie en daarmee je handelen.

Gedachten creëren emoties en emoties die je vasthoudt (wat we bijna allemaal doen omdat we niet hebben geleerd om emoties daadwerkelijk te herkennen, erkennen en doorvoelen waardoor ze je loslaten) creëren opnieuw dezelfde gedachten.

Je – al dan niet bewuste – gedachten en emoties bepalen vervolgens je woorden en gedrag.

En dat is bepalend voor de kwaliteit van je relaties, gezondheid, geluk en (financieel) succes.

Je perceptie van de werkelijkheid en je reactie op mensen en situaties bepalen je ervaringen in het heden en ook de toekomst die je creëert.

Je innerlijke wereld en de mechanismen van je mind en ego op een diep niveau leren begrijpen – niet puur alleen cognitief, als theorie – én leren bewust te zijn van je (staat van) bewustzijn kunnen dan ook het belangrijkste zijn wat je ooit leert om te doen.

Daarnaast is het voor de kwaliteit van je leven eveneens essentieel je mind te leren om je aandacht heel bewust te focussen op dat wat dienend aan je is.  

Je hebt aldus een keuze om bewust waar te nemen wat er in je innerlijke wereld opkomt en gebeurt in ieder moment, en om het niet op te merken.

Het niet opmerken betekent dat je geleefd wordt door gedachten, percepties, gemoedstoestanden en aannames.

Dit bepaalt je gedrag, visie, doelen, de kwaliteit van je oplossingen en de kwaliteit van je (werk)relaties.

In mijn visie heb je dan ook niet alleen een keuze, maar ook een verantwoordelijkheid om innerlijk werk te doen als leider.

De kwaliteit van je mind beïnvloedt niet alleen je eigen leven, ook het leven van de mensen om je heen.
 
Van veel meer mensen dan je realiseert, zeker wanneer je een leiderspositie inneemt.

Wil je werkelijk groots impact maken, dan is het essentieel aan je Innerlijk Meesterschap te werken.

Benieuwd naar wat dit voor jou kan betekenen?