01/22 - Leid je vanuit vertrouwen of lijd je vanuit angst?

Je behoefte aan controle als leider komt voort uit een basisbehoefte aan zekerheid en veiligheid in combinatie met je verantwoordelijkheidsgevoel.

Je brein is gericht op overleving en controle staat voor je mind (de voor jouw brein specifieke neurale verbindingen/netwerken die tot aan het hier en nu zijn aangelegd obv je ervaringen) voor zekerheid en veiligheid.

De mind associeert controle met voorspelbaarheid en daarmee met het bekende. Het acht het onbekende onveilig. Je ervaart dan angst, twijfel en onzekerheid.  

Wanneer je je onbewust identificeert met de stem in je hoofd / het narratief van je mind en ego (het ego is als het ware een aparte entiteit die huist in je mind en die een eigen mechanismen heeft) leid je vanuit angst.

Angst voor verlies. Verlies van je geloofwaardigheid, positie/baan, bedrijf, materiële zaken (geld, huis, auto), status, goedkeuring/bevestiging, waardering, liefde en ga zo maar door.  

De angst voor verlies komt voort uit een angst voor (emotionele) pijn en ongemak, wat je onbewust vermijdt en onderdrukt, omdat de mind pijn en ongemak koppelt aan bedreiging van je bestaan.

Resultaten van jezelf, je team en het bedrijf maak je dan persoonlijk, waardoor je (onbewust) innerlijke spanning ervaart. Deze spanning is van invloed op hoe je denkt, wat je voelt, de woorden die je uitspreek en hoe je (niet) handelt.

Deze spanning is eveneens van invloed op de mensen om je heen én komt in het proces terecht, waardoor processen moeizaam zijn en resultaten uit- of achterblijven. Dat leidt tot meer innerlijke spanning bij jou als leider en bij de mensen om je heen.  

Een vicieuze cirkel waarin je telkens meer druk (en angst voor verlies) ervaart en je behoefte aan controle toeneemt. Het gevolg is een overactieve mind waardoor je juist geen vertrouwen, helderheid en regie ervaart, wat nodig is om daadwerkelijk samen tot duurzame, creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

Het resultaat is dat je eigen potentieel en dat van anderen niet vrij kan stromen en exponentieel succes uitblijft. Mensen hebben een gevoel van autonomie en veiligheid (welbevinden) nodig om het potentieel wat ze in zich dragen en daarmee het potentieel van het geheel (organisatie/bedrijf) te laten ontvouwen.

Autonomie en veiligheid kun je als leider alleen bieden wanneer je in verbinding staat met een diep – innate – vertrouwen in jezelf en in het onbekende. Dat vertrouwen werkt van binnen naar buiten, waardoor anderen mee kunnen resoneren.

Een diep vertrouwen (dus niet het oppervlakkige zelfvertrouwen van het ego) creëer je met het doen van innerlijk werk op verschillende lagen. Anders blijf je (onbewust) leiden vanuit angst, omdat de mind en het ego gefocust zijn op het creëren van veiligheid en zekerheid middels controle van mensen en situaties in de buitenwereld.

En die controle is per definitie een illusie.

Wil je ook bewust gaan leiden vanuit vertrouwen?